Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , το 2017 ο πληθυσμός των περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας είχε τις εξής μεταβολές σε σχέση με την απογραφή του 2011:

ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ : Απο 150,196 σε 142,941 ΜΕΙΩΣΗ 4,83%

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Απο 50,322 σε 47,723 ΜΕΙΩΣΗ 5,16%

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Απο 51,414 σε 50,196 ΜΕΙΩΣΗ 2,37%

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Απο 31,757 σε 30,628 ΜΕΙΩΣΗ 3,55%

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού και της καθαρής μετανάστευσης.

Πίνακας 1. Πληθυσμός της Χώρας την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά Φύλο, ανά Περιφέρεια και Νομό

 

Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση ανά Π.Ε.

Πηγές

Α02. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση Σύνολο χώρας, Περιφέρειες

Υπολογιζόμενος Πληθυσμός και Μεταναστευτικές Ροές της Χώρας