Στο 27,3% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε η συμμετοχή του Τουρισμού στο ΑΕΠ με 25% στην απασχόληση & 935 χιλ εργαζομένους. Οι κρουαζιέρες δεν συμπεριλαμβάνονται (πινακας 1).
Για το 2018 αναμένονται ιδιαίτερα βελτιωμένα στοιχεία.

Το 2014 αντίστοιχα: στο 17,3% του ΑΕΠ με 17,3% στο σύνολο της απασχόλησης & 700.000 εργαζόμενους (πιν. 2)