Για το αίτημα της αναδόχου της εταιρείας του Πολυμηχανήματος της Καστοριάς,

για αντικατάσταση των μελών της δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου, με υπαλλήλους εκτός της Π.Ε. Καστοριάς, ενημερώθηκαν σήμερα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της. Η εταιρεία με e- mail που απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή εξηγεί τους λόγους του αιτήματός της, τονίζοντας πως όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα ενδεχομένως προεξοφλούν το αποτέλεσμα του ελέγχου και από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή.