Από το Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλογούν 123 θέσεις Π.Ε/ Τ.Ε εκ των οποίων 25 θέσεις για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και 17 θέσεις για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Αποκατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για Πρώτη φορά , με Νέους Επιστήμονες με Γνώση και Δυνατότητες Προσφοράς με πολλαπλασιαστικά θετικά οφέλη για όλους και όλες.

Παρουσιάζονται οι πίνακες των θέσεων στις φωτογραφίες…