Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε άλλα δύο χρόνια λειτουργίας της μονάδας, στο οποίο διάστημα το ΥΠΕΝ σχεδιάζει να υλοποιήσει την περιβαλλοντική αναβάθμιση του σταθμού.

Η ΔΕΤΕΠΑ και ο Δήμος Αμυνταίου έθεταν σταθερά ως πάγιο αίτημα των τοπικών μας κοινωνιών προς το αρμόδιο ΥΠΕΝ το θέμα της παράτασης της λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου καθώς και της χρηματοδότησης του έργου μας των 2 μονάδων θερμικής ισχύος 30 ΜW για την αυτόνομη παραγωγής θερμότητας, π/υ 15 εκ. €, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε πρόσφατα. Με τις ανωτέρω ενέργειες και τις συνεπακόλουθες θετικές εξελίξεις εξασφαλίζεται η λειτουργία της Τηλεθέρμανσης και επιπλέον δημιουργούνται προϋποθέσεις συνέχισης λειτουργίας του σταθμού της ΔΕΗ έως το 2030.

Επιπλέον, για την τρέχουσα λειτουργία του σταθμού, έχουμε ζητήσει από τον ΑΗΣ Αμυνταίου να λειτουργούν και οι 2 μονάδες, στο βαθμό του εφικτού, ώστε να αποφύγουμε τις συχνές διακοπές που παρουσιάστηκαν κατά την περσινή περίοδο. Ο σταθμός έχει δεσμευτεί ότι, εφόσον διαθέτει επαρκή ποσότητα λιγνίτη, θα διατηρήσει σε λειτουργία και τις 2 μονάδες, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της Τηλεθέρμανσης.

ert.gr